Please update your Flash Player to view content.
Főoldal Publicaţii
MagyarRomânăEnglish
584. Actele Parohiei Armeano-Catolice Frumoasa PDF Imprimare Email

1760-1988

1,15 ml

Parohia de rit armean din Frumoasa este cea mai nouă dintre toate cele patru parohii armene. Conform opiniei armenologului Merza Gyula, în 1768 în Moldova, din cauza războaielor ruso-turce, s-a produs o mare foamete, datorită căreia cca 400 de armeni de rit vechi au fost nevoiţi să părăsească regiunea şi să se stabilească în Frumoasa, unde au înfiinţat o nouă Companie Armeană.[1]

Datorită micului număr de enoriaşi, armenii din Frumoasa au aparţinut mai întâi de Gheorgheni, dar din cauza valului de migraţie din 1768 numărul lor a crescut brusc; astfel s-a reuşit să se întemeieze o companie autonomă ameană şi aici. Unirea lor religioasă a fost încredinţată de către episcopul Bajtay Antal arhidiaconului de Dumbrăveni, Karácsonyi János. Slujbele religioase s-au oficiat iniţial într-o capelă de lemn, biserica armeano-catolică actuală s-a construit între 1763-1785, fiind sfinţiti în 1785 în onoarea Sfintei Treimi. Până în anul 1768 parohia armeano-catolică din Frumoasa a aparţinut jurisdicţiei arhidiaconului armean de Dumbrăveni, iar începând cu acest an a fost arondată arhidaconatului Ciucul Superior, aparţinând până în zilele noastre de acesta.[2]

Conform schematismului din anul 1882, parohia armeano-catolică din Frumoasa număra 202 enoriaşi.[3]

Biserica armeano-catolică din Frumoasa a fost repictată pe parcursul renovării ei din anii 1925-1926, fiindu-i schimbate două altare laterale; tot atunci biserica a fost înzestrată cu ferestre şi statui noi.[4]

Clădirea ruinată a casei parohiale şi casa cantorului au fost cumpărate în 1995 de către Fundaţia Csibész. Parohia a fost renovată şi, la 1997, călugăriţele franciscane din Mallersdorf au deschis aici o casă de copii, care funcţionează şi astăzi.[5]

Şcoala armeană locală a funcţionat până în anul 1890, fiind contopită atunci în şcoala maghiară de stat. Scrierea şi citirea armeană au fost predate în mod facultativ şi în continuare, aprovizionarea cu manualele necesare armene fiind asigurată de către mechitariştii din Dumbrăveni.

Arhiva parohiei, cu un singur enoriaş armeano-catolic, de o cantitate neînsemnată, am transportat-o pe 9 septembrie 2010 în Arhiva de Colecţie Armeano-Catolică din Gherla, şi am ordonat-o în octombrie 2010. Starea de conservare a documentelor arhivistice a fost adecvată, actele nu au suferit deteriorări bio-chimice.

584/a. Matricole

1931-1959

1 cutie = 0,01 ml

Matricolele parohiei armeano-catolice din Frumoasa între anii 1770-1950, în şase volume, au fost naţionalizate în 1950, aceste volume fiind accesibile în momentul actual la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale de la Miercurea-Ciuc.

 1. cutie.

a. volum. Matricolă de botez, 1931-1955

b. volum. Matricolă de căsătorie, 1932-1950

c. volum. Matricolă de deces, 1931-1959

584/b. Acte parohiale

1760-1977

3 cutii = 0,38 ml

 1. cutie. 1760-1761, 1768, 1778, 1780, 1785-1792, 1794-1796, 1799, 1801-1810, 1814-1815, 1820, 1822, 1824, 1826-1831, 1833-1841, 1844-1847, 1849-1853, 1855, 1858-1863, 1865-1866, 1869, 1873-1878, 1880-1881, 1885-1902, 1904-1909
 2. cutie. 1911-1927, 1947-1951, 1959-1977

Evidenţe şi indice

1891-1950

 1. cutie.

a. volum. Registru de corespondenţă, 1891-1919

b. volum. Registru de corespondenţă, 1919-1928

c. volum. Registru de corespondenţă, 1935-1937

d. volum. Registru de corespondenţă, 1946-1950

584/c. Acte economice

/1750/1933-1988

2 cutii = 0,25 ml

 1. cutie.

· bugete, dări de seamă, inventare, contracte de închirere, 1964-1980

· rapoarte (relationes), 1933-1934

 1. cutie. Date familiale (arbore genealogic), /1750/-1988

584/d. Volume ordonate tematic

1781-1981

3 cutii = 0,39 ml

 1. cutie.

a. volum. Protocolul ordinelor episcopale, 1781-1822

b. volum. Protocolul ordinelor episcopale, 1823-1853

c. volum. Protocolul ordinelor episcopale, 1865-1926

 1. cutie.

a. volum. Protocolul Companiei Armene, 1764-1786

b. volum. Protocolul Companiei Armene (dări de seamă), 1791-1814

c. volum. Protocolul Companiei Armene, 1816-1846

 1. cutie.

a. volum. Protocolul şedinţelor consiliului bisericesc, 1888-1924

b. volum. Protocolul şedinţelor consiliului bisericesc, 1924-1981

c. volum. Historia domus, 1860-1973

d. volum. Protocolul Asociaţiei de Ajutor Sfânta Treime, 1927-1944[6]

584/e. Acte ordonate tematic

secolul XVIII-1977

1 cutie = 0,12 ml

 1. cutie.
  • imprimate în limba latină şi maghiară secolele, XVIII-XX
  • imprimate şi manuscrise în limba armeană secolele, XVIII-XIX
  • istoria parohiei armeano-catolice din Gherla, prima parte a secolului XX
  • inventar de arhivă, 1873-1977
  • corespondenţă mixtă, 1914-1954
  • acte legate de stări canonice, 1948-1951
  • statutele Asociaţiei de Ajutor Sfânta Treime, 1942-1943


[1] Merza Gyula: op. cit. 1913. p. 6.

[2] Fáraó Simon: A szépvízi örmény telep. In: Armenia. Magyar-örmény havi szemle, II. 1888. pp. 47-48.; A gyulafehérvári főegyházmegye történelmi sematizmusa a 2000. jubileumi és millenniumi évben. Gyulafehérvár, 2000. p. 232.

[3] Sematizmus. 1882. .

[4] Bogos Mária: A szépvízi örmény közösség. Budapest, 1997.

[5] Sematizmus. 2010. p. 439.

[6] A szépvízi Szentháromság Segélyegyletről bővebben lásd Bogos Mária: op. cit.


 

Menü

Bejelentkezés