Please update your Flash Player to view content.
Főoldal Kiadványok, tanulmányok
MagyarRomânăEnglish
584. A Szépvízi Örmény Katolikus Plébánia iratai PDF Nyomtatás E-mail

1760–1988

1,15 ifm

A szépvízi örmény plébánia a legújabb keletű valamennyi örmény plébánia között. Merza Gyula szerint 1768-ban Moldvában az orosz–török háborúk miatt nagy éhínség tört ki, amelynek következtében több száz apostoli örménynek kellett elhagynia a területet és így települtek le Szépvízen, ahol önálló Örmény Compániát hoztak létre.[1] Uniáltatásukat Bajtay Antal püspök Karácsonyi János erzsébetvárosi főesperesre bízta. Kezdetben egy fakápolnában miséztek, a jelenlegi örmény katolikus templomot 1763–1785 között építették, melyet 1785-ben szenteltek fel Szentháromság tiszteletére. A szépvízi örmény rítusú egyházközség 1786-ig az erzsébetvárosi örmény főesperes–plébános jogkörébe tartozott, ekkortól pedig a felcsíki főesperesi kerületbe sorolták, ahová mindmáig tartozik.[2]

Az 1882-es évi sematizmus szerint a szépvízi örmény katolikus plébánia 202 lélekszámmal rendelkezett.[3]

A szépvízi örmény katolikus templomot az 1925–1926 közötti felújítás során újrafestették, két mellékoltárát kicserélték, új ablakokkal szerelték fel és új szobrokkal díszítették belsejét.[4]

A romos plébániaépületet és a kántor–harangozói lakást 1995-ben vásárolta meg a Csibész Alapítvány. A plébániát felújították és 1997-ben a mallersdorfi ferences nővérek gyermekotthont nyitottak meg benne, amely mindmáig működik.[5]

A helyi örmény iskola 1890-ig működött, majd beolvadt az állami magyar iskolába. Fakultatív módon ezután is tanították a magyar iskolában az örmény írást és olvasást, a szükséges örmény tankönyveket az erzsébetvárosi mechitaristák szolgáltatták.

A jelenleg egy hívőből álló szépvízi plébánia kis mennyiségű levéltárát 2010. szeptember 9-én gyűjtöttük be a Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltárba és 2010. október 21-én rendeztük. Az iratállomány állapota megfelelő volt, az iratokat nem érték káros biológiai–kémiai hatások.

584/a. Anyakönyvek

1931–1959

1 doboz = 0,01 ifm

A szépvízi örmény katolikus plébánia 1770–1950 közötti anyakönyveit a múlt század 50-es éveiben államosították. Ez a hat kötet jelenleg Csíkszeredában, a Román Állami Levéltár Hargita Megyei Kirendeltségénél kutatható.


1. doboz.

a.    kötet. Keresztelési anyakönyv 1931–1955
b.    kötet. Házassági anyakönyv 1932–1950
c.    kötet. Halotti anyakönyv 1931–1959

584/b. Plébániai iratok

1760–1977

3 doboz = 0,38 ifm


1. doboz. 1760–1761, 1768, 1778, 1780, 1785–1792, 1794–1796, 1799, 1801–1810, 1814–1815, 1820, 1822, 1824, 1826–1831, 1833–1841, 1844–1847, 1849–1853, 1855, 1858–1863, 1865–1866, 1869, 1873–1878, 1880–1881, 1885–1902, 1904–1909
2. doboz. 1911–1927, 1947–1951, 1959–1977

Segédletek

1891–1950

1.    doboz.
a.    kötet. Iktatókönyv 1891–1919
b.    kötet. Iktatókönyv 1919–1928
c.    kötet. Iktatókönyv 1935–1937
d.    kötet. Iktatókönyv 1946–1950

584/c. Gazdasági iratok

/1750/1933–1988

2 doboz = 0,25 ifm


1. doboz.

· költségvetések, zárszámadások, leltárak, bérleti szerződések 1964–1980

· jelentések (relatiók) 1933–1934


2. doboz. Családkimutatások (családfa) /1750/–1988

584/d. Tematikusan rendezett kötetek

1781–1981

3 doboz = 0,39 ifm


1. doboz.

a. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1781–1822

b. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1823–1853

c. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1865–1926


2. doboz.

a. kötet. Örmény kompánia jegyzőkönyve 1764–1786

b. kötet. Örmény kompánia jegyzőkönyve (számadások) 1791–1814

c. kötet. Örmény kompánia jegyzőkönyve 1816–1846


3. doboz.

a. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1888–1924

b. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1924–1981

c. kötet. Historia domus 1860–1973

d. kötet. Szentháromság Segélyegylet jegyzőkönyve 1927–1944[6]

584/e. Tematikusan rendezett iratok

18. század–1977

1 doboz = 0,12 ifm


1. doboz.
  • •    latin és magyar nyelvű nyomtatványok 18.–20. század
   •    örmény nyelvű kéziratok, nyomtatványok 18–19. század
   •    szépvízi örmény katolikus plébánia története 20. század első fele
   •    levéltári leltár 1873–1977
   •    vegyes levelezés 1914–1954
   •    kánoni állapottal kapcsolatos iratok 1948–1951
   •    Szentháromság Segélyegyelt alapszabályai 1942–1943


[1] Merza Gyula: i. m. 6.

[2] Fáraó Simon: A szépvízi örmény telep. In: Armenia. Magyar-örmény havi szemle, II. 1888. 47–48.; A gyulafehérvári főegyházmegye történelmi sematizmusa a 2000. jubileumi és millenniumi évben. Gyulafehérvár, 2000. 232.

[3] Sematizmus. 1882. .

[4] Bogos Mária: A szépvízi örmény közösség. Budapest, 1997.

[5] Sematizmus. 2010. 439.

[6] A szépvízi Szentháromság Segélyegyletről bővebben lásd Bogos Mária: i. m.


 

Menü

Bejelentkezés