Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
287. A KIDEI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Print E-mail

1777–1985

1,63 ifm

A kidei plébániát a pápai tizedjegyzékben említik először. Temploma és hívei a református felekezethez csatlakoztak a reformáció idején, és rövid ideig unitáriusok is voltak, míg Bethlen Gábor idején végleg meg nem állapodtak a helvét hit mellett. A 18. században többen katolikus hitre tértek, és a régi templom visszafoglalására is kísérletet tettek, de eredménytelenül. A plébániát 1766-ban szervezték meg ferencesek kezdeményezésére, és a templomot is ekkor építették. A jelenlegi templom építését 1824-ben fejezték be, titulusa Nepomuki Szent János, de ma a Jézus Szíve búcsút tartják a hívek.[1]

Kidét jelenleg a szamosújvári örmény katolikus plébániáról látják el, noha a kolozs–dobokai főesperesi kerülethez tartozik. Levéltára az ellátásból adódóan került be a Szamosújvári Gyűjtőközpontba.

A kidei plébánia iratanyagát 1976-ban leltározták, és egyben rendezték, ekkor alakították ki a tematikai csoportokat. Hasonló esettel a kudzsiri, a Körösbányai és a vulkáni plébániák esetében találkozunk, ahol úgyszintén a plébániai iratok szintén nem iktatószámsorrendben vannak, hanem egyes témakörök szerint rendezve, és azon belül időrendben.

287/a. Anyakönyvek

1837–1981

1 doboz = 0,12 ifm

 1. doboz.

· bérmálási anyakönyvek 1911, 1922, 1931, 1941, 1968, 1974, 1981

· vegyes házassági anyakönyv 1837–1897

287/b. Plébániai iratok

1777–1985

4 doboz = 0,5 ifm


1. doboz. Tematikusan rendezett iratok:
  • időrendbe rendezett iratok 1777, 1801, 1832, 1854, 1872–1915
  • püspöki felmentvények, számadások 1843–1884
  • a legelővel kapcsolatos iratok 1854–1863
  • iskolai iratok 1870–1948
  • a templomi felszerelések adományozásával kapcsolatos iratok 1881–1909
  • az erdővel kapcsolatos iratok 1906
  • körlevelek 1906–1958
  • az olvasóköri ház építkezési aktái 1912
  • a plébánia átadás-átvételi jegyzőkönyvei 1913–1952
  • főesperesi közgyűlések jegyzőkönyvei 1923–1933
  • népszövetségi körlevelek 1928–1940
  • harangvásárlásra vonatkozó iratok 1934
2. doboz. Időrendbe rendezett plébániai iratok 1960–1985
3. doboz. Tematikusan rendezett iratok:
  • a páncélcsehi filia iratai (kápolna tervrajz is) 1911–1948
  • Hidalmás helyi lelkészséggé emelése 1912–1942
  • hirdetőkönyv 1948–1965

Segédletek

1903-1972

1 doboz = 0,12 ifm


4. doboz.
  1. kötet. Iktatókönyv 1903–1921
  2. kötet. Iktatókönyv 1922–1972

287/c. Házassági iratok

1819–1980

2 doboz = 0,25 ifm


1. doboz. 1819–1879
2. doboz. 1880–1980

287/d. Gazdasági iratok

1820–1981

3 doboz = 0,38 ifm


1. doboz.
  • leltárak 1865–1978
  • adósok kimutatása 1903
  • vagyonkimutatás 1912–1948
  • költségvetések, zárszámadások 1952–1981
  • pénzügyi ellenőrzés 1964–1965
  • szentmise-alapítványokkal kapcsolatos iratok 1915–1934
2. doboz.
  • számadáskönyv 1832–1885; püspöki rendeletek és leltárak protokolluma 1820–1876
  • pénztárnaplók 1907–1974
  • számadáskönyvek 1907–1960
3. doboz. Számlák, nyugták, fizetési jegyzékek 1966–1980

287/e. Tematikusan rendezett kötetek

1782–1985

2 doboz = 0,26 ifm


1. doboz.
  1. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1782–1821
  2. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1821–1834
  3. kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1834–1864
2. doboz.
  1. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1864–1911; számadáskönyv 1885–1907
  2. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1876–1929
  3. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1930–1985

287/f. Vegyes iratok

20. század II. fele

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz. Vegyes fényképek 20. század II. fele[1] Sematizmus. 1882. 121; Sematizmus. 2000. 135.


 

Menü

Bejelentkezés