Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
342. A TEKEI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Print E-mail

1781–2001

0,74 ifm

Teke települése a 14. században jelenik meg először az írásos dokumentumokban. Mivel flamand telepítés, így temploma egy századdal korábbra tehető. A hitújítás időszakában hívei evangélikusok lettek. A plébánia létrehozását a kolozsvári jezsuita misszió kezdeményezte, amely 1760-tól volt jelen Tekén. 1776-ban főkormányszéki beavatkozással telket is szereztek plébánia és templom részére. Mai templomát 1880-ban építették. A 18–19. században a kolozs–dobokai, majd 1882-ben a marosi főesperesi kerülethez tartozott.[1]

Teke levéltárát 2004. november 8-án gyűjtöttük be a Besztercei Gyűjtőlevéltárba, és ugyanekkor rendeztük. A Besztercei Gyűjtőlevéltár költöztetésekor 2009 szeptemberében Szamosújvárra került.

342/b. Plébániai iktatott iratok

1931–2001

0,24 ifm

1. doboz. 1931 (töredék), 1935 (töredék), 1957–1983

2. doboz. 1984–1990; házassági iratok 1960–2001

 

342/c. Gazdasági iratok

1931–1995

0,12 ifm

1. doboz.

· birtokügyi kimutatások 1931

· leltárak 1958–1995

· pénzügyi ellenőrzések, telekkönyvek 1965–1991

· fizetési jegyzékek 1968–1972

· költségvetések 1971–1993

· pénztárnaplók 1974–1985, 1995–1998

342/d. Tematikusan rendezett kötetek

1781–1997

0,26 ifm

1. doboz.

a. kötet. Historia domus 1781–1849 (restaurálandó!)

b. kötet. Historia domus 1893–1939 (restaurálandó!)

c. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyvek 1876–1941

d. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyvek 1962–1997

2. doboz.

a. kötet. Királyi, püspöki, vikáriusi és főesperesi rendeletek protokolluma 1781–1823 (restaurálandó!)

b. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1823–1857

c. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma (Teke, Mezőerked) 1857–1893

342/e. Vegyes iratok

1889–2001

0,12 ifm

1. doboz.

· iskolai naplótöredék 1889/1890

· halotti igazolások 1960–2001

· körlevelek 1967–1978[1] Sematizmus. 1882. 152.


 

Menü

Bejelentkezés