Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
341. A SZÉKI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Print E-mail

/1717/1740–2001

2,95 ifm

Széken már a 13. században német sóbányászok telepedtek le, akiknek feltételezhetően templomuk is volt, mivel Szék a pápai tizedjegyzékben is szerepel. A reformációkor a hívek előbb az unitárius majd a református felekezethez csatlakoztak.[1]

A katolikus hitélet 1714-ben indult újra a kolozsvári ferencesek missziójával. A széki önálló plébániát 1724-ben szervezték meg, temploma 1753–1795 között épült. A széki plébánia a tekeivel együtt a 18–19. században a kolozs–dobokai főesperesi kerülethez tartozott. A 19. század második felében került át a belső-szolnoki főesperesi kerülethez.[2]

Anyakönyvei 1849-től maradtak fenn, ezeket államosították. Az ennél korábbiak tűzvész áldozatául estek.[3]

A plébánia gondozását 1988-tól világi papok végzik. 1996–2009. augusztus 1. között nem volt helyben lakó papja, a környező plébániákról gondozták.

Az 1781–1790 közötti királyi és püspöki rendeletek protokollumát a kolozsvári Státus levéltárában őrizték.

Az iratokat 2005. július 14-én gyűjtöttük be a széki plébániáról. A legértékesebb iratanyagot a plébániaépület padlásán találtuk, szempontból elfogadható állapotban. Az egyéb lelőhelyekről összegyűjtött anyag, mint például a sekrestye és a volt iskolaterem faszekrényei azonban nem biztosították a megfelelő mikroklimatikus viszonyokat, így az iratanyag 18. századi része és egy historia domus kötet restaurálást igényelt. Ezeket 2009 februárjában restaurálták és konzerválták.

341/a. Anyakönyvek

1849–1948

1 doboz = 0,12 ifm


1. doboz.
  1. kötet. Házassági anyakönyv 1928–1939
  2. kötet. Személynévmutató keresztelési-, házassági- és halotti anyakönyvhöz 1849–1948

341/b. Plébániai iktatott iratok

/1717/1740–2001

9 doboz = 1,11 ifm

1.    doboz. /1717/ 1740–1845
2.    doboz. 1850–1919
3.    doboz. 1920–1939
4.    doboz. 1940–1949
5.    doboz. 1950–1969
6.    doboz. 1970–1979
7.    doboz. 1980–1988
8.    doboz. 1989–2001

Segédletek

1907-1989

1 doboz = 0,12 ifm

9.    doboz.
a.    kötet. Iktatókönyv 1907–1937
b.    kötet. Iktatókönyv 1963–1989

341/c. Házassági iratok

1815–1971

1 doboz = 0,13 ifm

1. doboz. 1815–1971

 

341/d. Gazdasági iratok

1900–1980

5 doboz = 0,61 ifm


1. doboz.
  • kiadás-bevétel jegyzék 1922–1937
  • pénztárnaplók 1911–1950
  • adósok jegyzéke 1911–1930
2. doboz.

· az iskolaalap adósainak jegyzéke 1900–1911

· a magtáralap adósainak jegyzéke 1904–1911

· postakönyv 1926–1949


3. doboz. Gazdasági iratok 1951–1980
4. doboz. Pénzügyi iratok, számlák 1950–1990
5. doboz. Pénzügyi iratok, számlák 1950–1990

341/e. Iskolai iratok

1889–1946

1 doboz = 0,12 ifm

 1. doboz. 1889–1946

341/f. Tematikusan rendezett kötetek

1781–1989

3 doboz = 0,38 ifm

1.    doboz.
a.    kötet. Historia domus 1849–1930 (restaurálandó!)
b.    kötet. Királyi és püspöki rendeletek protokolluma 1781–1790
c.    kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1851–1858
d.    kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1858–1903
e.    kötet. Tartományfőnökségi rendeletek, körlevelek protokolluma 1901–1926

2.    doboz.
a.    kötet. Miseintenciós könyv 1907–1951
b.    kötet. Miseintenciós könyv 1907–1951
c.    kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyvek 1926–1948
d.    kötet. Családösszeírás (házszentelés alkalmával készült) 1948

3.    doboz.
a.    kötet. Visitatio canonica 1948
b.    kötet. Sebestyén Fábián kézirata 20. század
c.    kötet. Plébániatörténet 1771–1957
d.    kötet. Megtértek jegyzéke 1911–1952
e.    kötet. Leltár 1989


341/g. Vegyes iratok

20. század II. fele

3 doboz = 0,36 ifm

1.    doboz. Vegyes nyomtatványok 20. század vége
2.    doboz. Vegyes nyomtatványok 20. század vége
3.    doboz. Születési és halotti igazolások 20. század II. fele

341/h. Fényképek

20. század II. fele

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz. Vegyes fényképek 20. század II. fele[1] Sematizmus. 1882. 166–167; Sematizmus. 2000. 157.

[2] Sematizmus 1846. 101; Sematizmus. 1882. 166–167.

[3] Sematizmus. 1882. 167.


 

Menü

Bejelentkezés