Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
334. AZ ÓRADNAI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Print E-mail

1805–1990

2,31 ifm

Óradna településében már a tatárjárás előtti korszakban bánya működött. Ez templom létezését is feltételezi. A 13. században ferencesek, domonkosok és premontreiek is tevékenykedtek itt. A középkorban a bányatelepülés lakosainak fakápolnában miséztek. Óradnán a kőtemplom a reformáció után épült a reformátusok részére. A határőrség szervezésekor a reformátusok elhagyták a települést, 1764-ben Mária Terézia ezt a templomot átadta a görög katolikusoknak. A római katolikusok 1771-ben építettek kápolnát maguknak, és 1782-ben alapítottak plébániát. Az új templom 1824-ben épült a királyi kincstár támogatásával Szentháromság tiszteletére.[1] A településről több monografikus jellegű, tudományos munka jelent meg.[2]

Az óradnai plébánia levéltárát a naszódi plébánia irataival együtt gyűjtöttük be a Besztercei Gyűjtőközpontba 2004. november 9-én. Jelenleg Naszódot és Radnaborbereket Óradnáról látják el. Mindkét plébánia iratanyagának állapota megfelelő volt.

Eredeti anyakönyvei, amelyeket 1805-től vezettek, nem maradtak meg, 1950-ben (feltételezhetően) államosították őket.

334/b. Plébániai iktatott iratok

1805–1987

10 doboz = 1,22 ifm

1. doboz. 1805–1896

2. doboz. 1897–1920

3. doboz. 1921–1927

4. doboz. 1927–1947

5. doboz. 1948–1954

6. doboz. 1955–1960

7. doboz. 1961–1970

8. doboz. 1971–1980

9. doboz. 1981–1987

Segédletek

1905-1922

1 doboz = 0,03 ifm

10. doboz. Iktatókönyv 1905–1922

334/c. Gazdasági iratok

1911–1996

0,37 ifm

1. doboz.

· vagyonkimutatások 1911, 1936

· egyházadó-jegyzék 1926–1944, 1971–1979

· pénztárnapló 1926–1996

· gazdasági iratok 1949–1967

· a Toncs-féle házzal kapcsolatos iratok 1960–1968

2. doboz. Költségvetések, számadások 1953–1977

3. doboz.

· leltárak 1928–1974

· pénzügyi ellenőrzések jegyzőkönyvei 1950–1967

· a templom javításával kapcsolatos iratok 1965, 1992–1994

· fizetési jegyzékek 1965–1989

334/d. Tematikusan rendezett kötetek

1784–1960

0,24 ifm

1. doboz.

a. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1784–1806

b. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1874–1931

c. kötet. Egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyv 1926. február 14.–1944. augusztus 29.

d. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1958. április 3.–1960. április 3.

2. doboz. Egyházmegyei névtárak 1942–1944

334/e. Vegyes iratok

1947–1991

0,48 ifm

1. doboz. Keresztelésekkel kapcsolatos iratok 1947–1974

2. doboz. Halotti igazolások 1947–1967

3. doboz.

· bérmacédulák 1976–1983

· vegyes anyakönyvi nyilvántartások 1960–1980-as évek

4. doboz. Juhász Péter festészeti kiállításával kapcsolatos iratok 1990–1991[1] Sematizmus. 1882. 165–166; Sematizmus. 2000. 154.

[2] Bălăi, Emil–Bălăi, Rodica–Mureşianu, Mircea: Rodna–pagini de monografie. Temesvár 1996; Păiuş, Liviu: Monografia comunei Rodna Veche. Bistriţa 2003.


 

Menü

Bejelentkezés