Please update your Flash Player to view content.
MagyarRomânăEnglish
319. A CSICSÓKERESZTÚRI PLÉBÁNIA IRATAI PDF Print E-mail

1733–1993

1,92 ifm

Középkori, Szent Kereszt tiszteletére épült templomát gótikus stílusban alakítják át a 14–15. századokban. A település is a védőszentről kapta elnevezését. A templomot a reformáció alatt a reformátusok használták, majd rövid ideig az unitáriusok, aztán ismét a reformátusok. 1704-ben a labancok felégették, és 1715-re pusztán maradt. A katolikus megújhodás idején, többségüknek köszönhetően az épületet visszakapták a katolikusok, és az 1720 körül a tatár fogságból kiszabadult Torma József költségén javíttatták ki Szent István királynak felajánlva. A plébániát is ekkor állítják vissza.[1]

Csicsókeresztúr levéltári anyagát 2004. november 6-án szállította be Besztercére a vicei lelkész, Lőrinczi Károly.

Örvendetes eset, hogy eredeti anyakönyveit 1733-tól teljes sorozatban megőrizhették. Aránylag hiánytalanul fennmaradt plébániai levelezéséhez két iktatókönyv is társul 1931–1978 közötti időszakra. Iskolai irataiban az espereskerületi tanfelügyelői hivatal iktatott iratai találhatók 1937–1948 közötti időszakból.

 

319/a. Anyakönyvek

1733–1990

0,25 ifm

1. doboz.

a. kötet. Keresztelési anyakönyv 1733–1820; bérmálási anyakönyv 1777–1910; püspöki rendeletek jegyzéke 1770–1781; házassági anyakönyv 1743–1820; szabadegyezségek 1826–1830; vegyes házassági anyakönyv 1820; halotti anyakönyv 1771–1820; megtértek anyakönyve 1850–1864; adományozók jegyzéke 1745–1824; megtértek anyakönyve 1751–1840; szabadegyezségek 1816–1819

b. kötet. Házassági anyakönyv 1821–1857; bérmálási anyakönyv 1910–1990; megtértek anyakönyve 1865–1943

c. kötet. Halotti anyakönyv 1821–1857

d. kötet. Házassági anyakönyv 1950–1980

e. kötet. Halotti anyakönyv 1950–1981

2. doboz.

a. kötet. Névmutató keresztelési anyakönyvhöz 1733–1980

b. kötet. Névmutató házassági anyakönyvhöz 1733–1980

c. kötet. Névmutató halotti anyakönyvhöz 1733–1980

319/b. Plébániai iktatott iratok

/1774/1809–1993

0,53 ifm

1. doboz. /1774/ 1809, 1838–1840, 1854, 1869, 1874, 1880, 1883, 1886, 1888, 1903, 1905–1906, 1915–1940

2. doboz. 1941–1949

3. doboz. 1950–1967

4. doboz. 1968–1993

Segédletek

1931-1978

1 doboz = 0,12 ifm

5. doboz.

a. kötet. Iktatókönyv 1931–1948

b. kötet. Iktatókönyv 1949–1978

 

 

319/c. Házassági iratok

1905–1977

0,12 ifm

1. doboz. 1905–1950, 1970–1974, 1976–1977

319/d. Iskolaügyi iratok

1937–1948

0,12 ifm

1. doboz. Az espereskerületi tanfelügyelői hivatal iktatott iratai 1937–1948. (1937–1938 töredékes)

319/e. Gazdasági iratok

1882–1991

0,37 ifm

1. doboz.

  • kataszteri birtokív 1882
  • pénztárnaplók 1885–1950, 1958–1980
  • vagyonkimutatások 1896, 1912–1948
  • leltárak (Csicsókeresztúr, Retteg, Felőr) 1907, 1945, 1949, 1957, 1966–1967, 1974–1978, 19831984
  • könyvleltár 1972

2. doboz.

· alapítványi iratok 1922–1936

· szentmise-alapítványi iratok 1926–1938

· a koldói „Pojeratura” erdő kitermelési terve 1928

· egyházi birtokok adójával kapcsolatos iratok 1929–1949

· magtáralappal kapcsolatos ügyiratok 1930–1946

· birtokügyi iratok, telekkönyvek 1935–1991

· biztosításokkal kapcsolatos iratok 1941–1954

· pénzügyi utasítások 1943–1950

· adósok jegyzéke 1951

· ingatlanokkal kapcsolatos iratok 1958–1984

3. doboz.

· nyugták, számlák 1951–1986

· fizetési jegyzékek 1966–1968

· költségvetések 1976–1977, 1979

· a felőri templom javításával kapcsolatos iratok 1988

· a rettegi templom javításával kapcsolatos iratok 1988

· a csicsókeresztúri templom felújításával kapcsolatos iratok 1974

319/f Tematikusan rendezett kötetek

1882–1975

0,04 ifm

1. doboz.

a. kötet. Egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyv 1882–1975

b. kötet. Püspöki rendeletek protokolluma 1924–1930

319/g Vegyes iratok

1803–1975

0,49 ifm

1. doboz. Körlevelek 1865–1903

2. doboz. Körlevelek 1904–1914

3. doboz. Körlevelek 1915–1928

4. doboz.

· Istók János plébános számadása 1803

· visitatio canonica 1821, 1823, 1836

· a csíktusnádi Betegh család felőri birtokadományozással kapcsolatos iratai 1857–1958

· a templom felújításával kapcsolatos iratok 1901–1902

· Oláh Antal plébános hagyatéki ügyének iratai 1916–1917

· lélekösszeírás 1927

· születési igazolások 1947–1950

· bérmacédulák 1951, 1963

· püspöki körlevelek 1957–1975

· halotti igazolások 1962–1976

· a felőri plébánia pincéjével kapcsolatos iratok 1968–1974[1] Léstyán Ferenc: i.m. II. 466–467; Sematizmus. 2000. 149.


 

Menü

Bejelentkezés